Oudercomissie

Oudercommissie Kinderdagverblijf Spieringhof

Bij Kinderdagverblijf Spieringhof in Dronten vinden we het belangrijk dat ouders mee kunnen denken over het beleid en de dagelijkse gang van zaken rond de kleinschalige opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat kan in de Oudercommissie. Daarin behartig je de belangen van de kinderen en ouders. Je praat bijvoorbeeld mee over de kwaliteit van de kinderopvang, het pedagogisch beleid, openingstijden, veiligheid, gezondheid, het klachtenbeleid en eventuele prijswijzigingen. Bekijk hier ons informatieboekje voor meer info over ons beleid en onze visie. Ben je benieuwd hoe de Oudercommissie werkt, bekijk dan het oudercommissiereglement.

 

Taken van de Oudercommissie

De belangrijkste taak van de Oudercommissie is het gevraagd en ongevraagd advies geven over de kwaliteit van de opvang. De commissie onderhoudt daarom contact met de ouders, Kinderdagverblijf Spieringhof en de GGD. De Oudercommissie vergadert minimaal vier keer per jaar met Maarten en/of Corine. Ouders mogen bij deze vergadering als toehoorder aanwezig zijn. Wel moeten ze zich dan vooraf aanmelden. Wil je de notulen van een vergadering ontvangen, stuur dan een mail naar info@kdvspieringhof.nl.

 

Dag van de Pedagogisch Medewerker

De Oudercommissie helpt bij het organiseren van ouderavonden. Ook besteedt de Oudercommissie op de derde donderdag van september aandacht aan de Dag van de Pedagogisch Medewerker. De Oudercommissie krijgt hiervoor budget vanuit het kinderdagverblijf en kan daarmee presentjes verzorgen voor de medewerkers.

Voor inspiratie en advies kan de Oudercommissie terecht bij BOINK, de Belangenvereniging van Ouders In De Kinderopvang.